Akademik Personel

DEKAN Prof. Dr. İBRAHİM ÖRÜN

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi FUNDA ÇETİNKAYA

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi ASUDE YASEMİN ZENGİN

Dr. Öğr. Üyesi ARZU YÜKSEL

Dr. Öğr. Üyesi GÜLER DURU AŞİRET

Doç. Dr. ŞEFAYET KARACA

Dr. Öğr. Üyesi SAADET ERZİNCANLI

Dr. Öğr. Üyesi CEMİLE KÜTMEÇ YILMAZ

Öğr. Gör. YURDAGÜL ÇÖLGEÇEN

Öğr. Gör. İLKNUR GÖKŞİN

Öğr. Gör. SEVİM UĞUR

Acil Yardım ve Afet Yön. Böl. Başkanı Doç. Dr. ABBAS MOL

Dr. Öğr. Üyesi SUAT KAHYA

Dr. Öğr. Üyesi SERAP TAŞKAYA

Dr. Öğr. Üyesi HATİCE AĞCA

Arş. Gör. İZZET ERDEM

Arş. Gör. MUSTAFA YUMUŞAK

Arş. Gör. MİYASE AVCI

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMED AZEM İBRAHİM SARIAY

Dr. Öğr. Üyesi ŞEFİK ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN DEMİRCİOĞLU

Arş. Gör. EDA ÜNAL

Dr. Öğr. Üyesi VOLKAN HAN