İdari Personel

Fakülte Sekreteri NURİ COŞGUN

Özel Kalem MEDİNE YAYAN

Yazı İşleri EMİNE BAŞARAN

Ayniyat KÜRŞAT ASLAN

Öğrenci İşleri GÖKHAN TAN

Hizmetli KEMAL KILIÇ

Hizmetli MURTAZA COŞAR

Hizmetli LEYLA DOMURCUK

Hizmetli SEDAKAT SEVİM

Muhasebe Betül Öztürk