Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

Misyon

         

Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi;

Sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışması yapabilen, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, araştırıcı, etik ve insani değerlere saygılı, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Vizyon

         Ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider bir fakülte olmak, temel Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi eğitiminin ve hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, uyum ve grup halinde çalışabilme özellikleri kazanmış,toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında danışılan,daima yenilikçi ve yaratıcı meslek üyeleri yetiştirmek.