Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

Birimin Misyonu

Evrensel ve kültürel değerlere saygılı, bilim ve teknolojiye dayalı yöntemlerle eğitilmiş, bireyin değerinin ve gereksiniminin farkında olabilen ve buna doğru çözümler üretebilen, Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı, gelecekte topluma yararlı olacak yüksek kalitede çağdaş hemşireler ve sağlık yöneticileri yetiştirmek.

         

Birimin Vizyonu

         Ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider bir fakülte olmak, temel Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi eğitiminin ve hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, uyum ve grup halinde çalışabilme özellikleri kazanmış, daima yenilikçi ve yaratıcı meslek üyeleri yetiştirmek.