Aksaray Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü Yaz Stajlarını Ödev Şeklinde Tamamlayacak Öğrenciler Hakkında Duyuru !

Yaz stajı yerine ödev- proje talebinde bulunacak olan öğrencilerimiz üniversitemizin kalite sayfasından ( https://kalite.aksaray.edu.tr/formlar ) veya fakültemizin internet sitesi bilgi- belge kısmından ulaşabilecekleri dilekçeyi (KYS-FRM-183 Aksaray Üniversitesi Staj Yerine Ödev-Proje Değerlendirme Talebi Formu.doc) duldurarak fakültemiz mail adresine ( sbf@aksaray.edu.tr ) 2 Ağustos 2021 mesai bitimine kadar göndermelidir. Gönderilen dilekçelerin değerlendirilmesi 2- 4 Ağustos 2021 tarih aralığında tamamlanacaktır.