Aksaray Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tarihçe

               Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu olarak Niğde Üniversitesi bünyesi altında 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Aksaray Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte 17 Mart 2006 tarihinde yayınlanan 5467 sayılı kanunun ek 64. maddesi ile değiştirilerek Aksaray  Üniversitesine bağlanmıştır.

             Yüksekokulumuzda ilk önce Hemşirelik Bölümü  eğitime başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14.02.2000 tarihli ve 266-2888 sayılı yazısı ile Sağlık Memurluğu Bölümü ikinci bir bölüm olarak ilave edilmiştir.

            Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.05.2007 tarihli  ve  1849-12015 sayılı yazısı gereğince 02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5634 sayılı kanunla Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölümleri "Hemşirelik" adı altında birleştirilmiştir.

             Yüksekokulumuza, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.04.2009 tarihli ve 1968 sayılı yazısı gereği Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü, 30.04.2012 tarihli ve 2809-18763  sayılı yazısı gereği Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü açılmıştır. 

              11.02.2015 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Yönetimi  Bölümlerinin 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Sağlık Yönetimi olarak birleştirilmesi nedeni ile Yüksekokulumuz Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünün adı Sağlık Yönetimi olarak değiştirilmiştir.

            Sağlık Bilimleri Fakültemiz, 26.09.2016 tarih ve 2016/9270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 0111.2016 tarih ve 29875 Resmi Gazetede yayınlanması ile kurulmuş olup, Sağlık Yüksekokulundaki bölümler Sağlık Bilimleri Fakültesine aktarılmıştır.

           Fakültemizde, Sağlık Yönetimi Bölümüne 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 2. Öğretim, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümüne 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 1. ve 2. öğretim öğrenci alımları yapılmıştır.

           Sağlık Bilimleri Fakültemize, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10/10/2017 tarihli ve E.68215 sayılı yazısı gereği Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Çocuk Gelişimi Bölümü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07/11/2018 tarihli ve E.86725 sayılı yazısı gereği Sosyal Hizmetler Bölümü açılmıştır. Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmetler Bölümüne henüz öğrenci alımı yapılmamıştır.

          Fakültemiz Hemşirelik , Sağlık Yönetimi ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümleri ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

          Fakültemizde yaklaşık 1315 öğrenci, 43 akademik ve 10 idari personel bulunmaktadır. Nitelikli öğretim elemanı sayımızda artış olmasına rağmen, seviyemizi daha da yükseklere taşımak için kadromuzu güçlendirme çalışmalarımız devam edecektir.